Over acupunctuur

Acupunctuur kent haar oorsprong in China, ongeveer 3500 jaar geleden. Voorheen werd acupunctuur vaak ingezet in combinatie met Moxa, een techniek waarbij bepaalde zones of punten op de huid worden opgewarmd. De verzamelnaam was toen Zhenjiu. De naam acupunctuur is toepasselijk aangezien hij van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek) komt. Acupunctuur is een geneeswijze die gericht is op het in balans brengen van de Yin en Yang energiestromen die door het lichaam lopen. Wanneer er klachten zijn of een ziekte optreedt in het lichaam, wordt dat beschouwd als een verstoring in het evenwicht in de algemene levensenergievoorziening, Qi. Vanuit een Holistisch oogpunt wordt er naar de mens als geheel gekeken en zullen ook de geestelijke en emotionele gesteldheid van de patiënt beoordeeld worden om tot een energetisch bilan te komen. Er wordt gezocht naar de oorsprong van de klachten, en niet enkel naar de symptomen, waardoor er een blijvend herstel kan optreden zodra de disbalans is opgeheven.

Energetisch bilan opstellen

Anders dan bij de Westerse geneeskunde worden bij een behandeling met acupunctuur een viertal observatietechnieken toegepast. Die moeten de energetische balans van de patiënt opmaken en vaststellen waar en waardoor er een verstoring optreedt die leidt tot de genoemde klachten. Er zal een anamnese, een pols- en tongdiagnose en een algemene observatie plaatsvinden. Aan de hand daarvan kan een energetisch bilan worden gesteld. Op basis van die observatie zal bepaald worden waar de naalden geplaatst moeten worden en of er aanvullende kruiden nodig zijn om het traject te bevorderen. Bij anamnese wordt de voorgeschiedenis van de gezondheidstoestand bekeken en zal er verzocht worden om de klachten zo nadrukkelijk mogelijk te omschrijven.

Zo krijg ik als acupuncturist een goed beeld van je problematiek. De polsdiagnose wordt ingezet om te bepalen hoe de energie loopt. Elk orgaan kent een plaats op de pols, waardoor kan worden vastgesteld waar het probleem mogelijk ligt. Er wordt gevoeld op regelmaat, snelheid, diepte, lengte en spanning in de polsslag en waar er een afwijking is zegt veel over de klachten van de patiënt. Een even betrouwbare observatietechniek is de tongdiagnose en die toont eveneens verschillende zones aan voor organen in het lichaam. De vorm, kleur, glans of tongbeslag geven een duidelijke indicatie van de gezondheid van de patiënt. Een algemene observatie wordt ingezet op de 4 zintuigen: zien, voelen, horen en ruiken. Ook die kunnen aangeven of er verstoringen zijn van de energetische kwaliteit van meerdere organen.

De behandeling

Zodra er een ziekte of kwaal optreedt, is het energetische evenwicht niet meer in balans. De acupuncturist kan de energie die door de meridianen of energiebanen van het lichaam lopen, weer in balans brengen, door naalden op specifiek gekozen naaldpunten op de huid te plaatsen. Er zijn meer dan 1000 punten waaruit gekozen kan worden en afhankelijk van de energetische bilan zullen er 5 tot 20 naalden geplaatst worden per sessie, om zo de energie weer optimaal te laten stromen. Elk punt op de huid heeft een eigen functie in het herstelproces en naalden worden lichtjes bewogen om de gewenste naaldsensatie, of Deqi, op gang te brengen. Je kunt op zo’n moment een tintelende schokreactie ervaren op de plaats waar de naald in de huid wordt gezet of verderop in de energiebaan. Door de naalden wordt het zenuwstelsel gestimuleerd en maakt het chemische stoffen vrij in de spieren, ruggengraat en hersenen, zodat het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt opgewekt. Daardoor zal je een verbetering ervaren in je fysieke en emotionele gezondheid.

Aantal acupunctuur behandelingen

Wanneer het lichaam optimaal gereguleerd wordt, kan er door de behandelingen een blijvend resultaat in het energie-evenwicht ontstaan. De behandeling wordt doorgaans afgebouwd of beëindigd zodra de patiënt geen klachten meer ervaart of duidelijke verbetering ervaart. Het aantal behandelingen dat nodig zal zijn om een dergelijke uitkomst te behalen, is voor elke patiënt anders. Over het algemeen zullen er tussen de 4 en de 10 behandelingen nodig zijn om de klachten voor een bepaald ziektebeeld te verbeteren. Aanvankelijk zal hierbij eens per week of twee weken worden afgesproken en zullen de behandelingen daarna in frequentie afnemen.

Bij sommige klachten als zwangerschapsmisselijkheid kunnen meerdere sessies per week juist wenselijk zijn. Wanneer pijnklachten binnen een week terugkeren, kan eveneens gekozen worden voor een intensievere behandeling. Ook na afloop kan het nodig zijn om in bepaalde periodes een onderhoudsbehandeling te ondergaan om het effect kracht bij te zetten. Dat zal allemaal besproken worden in het eerste kennismakingsgesprek en naarmate de behandeling vordert.